phone on 32Telefon:
040/233-700
facebookFacebook:
Obiščite našo FB stran

Nagovor

careSocialni servis je socialno varstvena dejavnost, ki jo opravljajo zasebniki na podlagi izdanega dovoljenja za opravljanje te dejavnosti s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) RS. Vsak zasebnik, ki opravlja socialno varstveno dejavnost in jo opravlja legalno in legitimno, je vpisan v register zasebnikov, ki ga vodi omenjeno ministrstvo. Izdano dovoljenje zagotavlja uporabnikom kvaliteto in strokovnost opravljenih storitev, pomeni pa predvsem tudi to, da je zasebnik pri pristojnih organih nadzora (Socialna Zbornica RS in MDDSZ RS) izkazal zadostno strokovno znanje, profesionalen odnos, ustrezen program dela, zadovoljive kadre (neposredne izvajalce) ter etičen in moralen odnos tako do uporabnikov storitev kot tudi opravljanja storitve na splošno.

Samo opravljanje dejavnosti je tesno vezano na zakonsko podlago (Zakon o socialni varnosti) ter pravilnike, ki dejavnosti usmerjajo v taki smeri, ki je za uporabnika najbolj prijazna. Prav tako je zagotovljen nadzor s strani Socialne zbornice ter Socialne inšpekcije, ki nas zasebnike budno spremljajo in nadzorujejo. Tako ima vsak uporabnik možnost in pravico nekorektno ter nestrokovno ravnanje izvajalca prijaviti ustreznim organom. Pri tem je seveda pomembno poudariti, da v primerjavi s tistimi, ki to delo opravljajo nelegalno in nelegitimno, smo izvajalci z dovoljenjem MDDSZ RS s tem, ko smo dovoljenje pridobili, izkazali spoštovanje tako do samih uporabnikov, kot tudi do pravnega reda ter hkrati izkazali pripravljenost v vsakem trenutku jamčiti za kvaliteto ter korektno opravljeno delo.

Naj poudarim še to, da je opravljanje tovrstne dejavnosti v prvi vrsti neprofitna dejavnost ter predvsem zaradi tega zahteva visoko mero emotivnosti ter požrtvovalnosti. V našem servisu se trudimo slediti našemu poslanstvu in viziji, ker verjamemo, da le tako lahko postanemo in ostanemo najboljši. Vzajemnost in zaupanje med uporabniki in nami nam predstavlja pot k skupnem zadovoljstvu.

Andreja Raca; diplomirana medicinska sestra
Direktorica

oskrba in nega
Pomoč in oskrba na domu

rdeca tipka
Varovanje svojcev na daljavo

centralna enota
Sistemi za varovanje na daljavo

 
clock
24 UR NA RAZPOLAGO

Dosegljivi smo vse dni v tednu, 24 ur dnevno. V primeru da se zaradi obveznosti v tistem trenutku ne moremo javiti, klic vrnemo takoj ko je to mogoče.

                                                                                                               Prvi zasebnik na Obali z dovoljenjem
MDDSZ RS